Darba tiesības

darba tiesibas3

Darbiniekiem piedāvājam konsultācijas visdažādāko ar darba attiecībām saistītu problēmu risināšanā.

Bieži vien darba devējs nav informēts par saviem pienākumiem attiecībās ar padoto, bet tas nekādā gadījumā nevar būt par iemeslu darbinieka tiesību ierobežošanai. Mēs iepazīsimies ar Jūsu gadījumu un ieteiksim Jums turpmāko rīcību, nepieciešamības gadījumā profesionāli sagatavojot prasības pieteikumu par atjaunošanu darbā, kā arī panāksim lietas izskatīšanu tiesā vai kompensācijas piedziņu no darba devēja. Pārstāvēsim Jūsu intereses tiesā, lai panāktu pilnvērtīgu Jūsu tiesību ievērošanu.

Uzņēmējiem darba attiecību jautājumu risināšanā piedāvājam konsultācijas par darba līgumu sagatavošanu un juridiskajām attiecībām ar darbiniekiem.

Noslēdzot darba līgumu, saistības uzņemas un tiesības iegūst gan darbinieks, gan uzņēmējs. Diemžēl dažkārt darbinieki savas likumā paredzētās tiesības cenšas izmantot ļaunprātīgi un aizmirst savus pienākumus.

Mūsu birojam ir plaša pieredze ar darba attiecībām saistīto jautājumu risināšanā. Tāpat konsultējam uzņēmējus attiecībās ar arodbiedrībām un streiku gadījumos. Nepieciešamības gadījumā nodrošināsim darbinieka nodarīto zaudējumu piedziņu, darbinieka uzticamības pārbaudi, kā arī aizstāvību tiesā pret darbinieku prasībām.

 

Comments are closed.