Tiesvedība

tiesvediba2

Tieši juristu darbība un profesionalitāte bieži vien izšķir civillietas iznākumu. Nezinot juridiskās nianses ir grūti panākt savu tiesību ievērošanu. Zvērināta advokāta statuss nodrošina noteiktu kvalifikācijas standartu un zināšanas, kādas var nebūt un bieži vien nav citiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem.

Likums nosaka, ka civiltiesiskos strīdos izdevumi, kas tikuši samaksāti advokātam, tiek piedzīti no zaudējušās puses. Atcerieties: tiesa piedzīs no otras puses atlīdzību par juridiskiem pakalpojumiem vienīgi tad, ja palīdzību Jums būs sniedzis zvērināts advokāts, par citu juristu un tādu, kas par tiem uzdodas, palīdzību Jums būs jāmaksā pašiem.

Zvērināta advokāta Artūra Zvejsalnieka birojs sniedz palīdzību dažādās civiltiesiskās situācijās:

  • konsultācijas;
  • atzinumu sagatavošana par strīdu risināšanas iespējām;
  • prasības pieteikumu, apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošana;
  • pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās;
  • parādu piedziņa tiesas un ārpustiesas ceļā.

Konsultācijas – mūsu speciālisti iepazīsies ar Jūsu gadījumu un ieteiks viedu, kā risināt radušos situāciju;

Atzinumu sagatavošana par strīdu risināšanas iespējām – sagatavosim juridisku pamatotu atzinumu, kurā Jums tiks piedāvāti strīda vai citas situācijas risinājuma varianti, kā arī analizēts iespējamais iznākums, veicot vai neveicot attiecīgas darbības. Mūsu atzinumi palīdzēs Jums pieņemt pareizo lēmumu.

Prasības pieteikumu, apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošana – profesionāli sagatavosim prasības pieteikumu, kā arī apelācijas un kasācijas sūdzības, panākot Jūsu jautājuma izskatīšanu tiesā.

Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās – aizstāvēsim Jūsu tiesības tiesā un panāksim lietas taisnīgu izskatīšanu un Jūsu interešu ievērošanu.

Parādu piedziņa tiesas un ārpustiesas ceļā – mūsu birojs pēc iespējas cenšas panākt lietas risinājumu ārpus tiesas ceļā. Ja tas izrādīsies neiespējami, aizstāvēsim Jūsu intereses tiesā. Nododot parādu piedziņu profesionāļu rokās, Jūs ietaupīsiet laiku un naudu, kā arī nodrošināsiet labākā iespējamā rezultāta sasniegšanu.

 

Comments are closed.