Iekšējās kontroles sistēma

Izstrādājam Iekšējās kontroles sistēmas dokumentāciju atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas prasībām.

Ar 2019.gada 1.maiju stājās spēkā regulējums, kurš paredz VID uzraudzībā esošajām personām, kas noteiktas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 3.pantā (NILLTFNL), pienākumu izveidot iekšējai kontroles sistēmai, lai varētu veikt sankciju riska pārvaldīšanu.

Šāda sistēma ir nepieciešama vairākām personām, piemēram, ārpakalpojumu grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, nekustamo īpašumu ekspertiem, autotirgotājiem, dārgmetālu tirgotājiem, izložu un azartspēļu organizētājiem, parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējiem u.c.

Mūsu birojs spēs ātri un precīzi sagatavot tādu Iekšējās kontroles sistēmu, kāda nepieciešama ir tieši Jūsu uzņēmumam vai profesijai.

 

Comments are closed.