Palīdzība krimināllietās

Criminal-03

Krimināltiesību jomā piedāvājam:

  • kompleksa palīdzība situācijas risināšanā, panākot personas attaisnošanu un labās slavas atjaunošanu;
  • aizstāvība pirmstiesas izmeklēšanā un tiesā;
  • apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošana;
  • aizstāvība apelācijas un kasācijas instancēs;
  • izlīguma panākšana un noslēgšana ar cietušo;
  • vienošanās noslēgšana ar prokuratūru;
  • cietušo pārstāvība;
  • atlīdzības piedziņa no valsts attaisnošanas gadījumā.

Kompleksa palīdzība situācijas risināšanā, panākot personas attaisnošanu un labās slavas atjaunošanu

Īpašs zvērināta advokāta A.Zvejsalnieka birojā izstrādāts pakalpojums, kas ietver juridisko palīdzību apsūdzētajai personai, sabiedrisko attiecību speciālistu darbu publiskajā telpā, kā arī drošības ekspertu un citu profesionāļu darbu, kas nepieciešams Jūsu vēlamā rezultāta sasniegšanai.

Aizstāvība pirmstiesas izmeklēšanā un tiesā

Ja esat nokļuvis situācijā, kad pret Jums tiek vērsta apsūdzība kriminālnoziegumā, būtiski ir pēc iespējas ātrāk saņemt profesionālu advokāta palīdzību. Viens no labākajiem krimināltiesību speciālistiem Latvijā, biroja vadītājs A.Zvejsalnieks, par īpašu prioritāti uzskata operatīvu darbu, balstītu uz rūpīgu izmeklēšanas informācijas analīzi, kas nodrošina izvairīšanos no pārsteidzīgas reakcijas un darbībām, kas var sagādāt sarežģījumus klientam turpmākajā aizstāvības procesā.

Apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošana

Sagatavosim Jums nelabvēlīga tiesas sprieduma pārsūdzību, nodrošinot Jums iespēju panākt labvēlīgāku iznākumu augstāka līmeņa tiesā.

Izlīguma panākšana ar cietušo

Veiksim pārrunas ar cietušo un panāksim izlīgumu. Tādās lietās, kā autoavārijas un citos mazāk smagos noziegumos, izlīgums ir pamats krimināllietas izbeigšanai.

Vienošanās noslēgšana ar prokuratūru

Vienošanās process ar prokuroru dod iespēju izvairīties no dārgas un ilgstošas tiesvedības. Slēdzot vienošanos, likums nosaka obligātu advokāta piedalīšanos.

Cietušo pārstāvība

Nezinot likumu nianses un tiesībaizsardzības iestāžu darbības specifiku, ir grūti panākt, lai valsts iestādes pilnvērtīgi aizstāvētu Jūsu tiesības. Mūsu birojs panāks, ka valsts iestādes darbojas Jūsu labā.

Atlīdzības piedziņa no valsts attaisnošanas gadījumā

Cilvēkiem, kuri nepamatoti tikuši apsūdzēti noziegumu izdarīšanā ir tiesības saņemt no valsts kompensāciju par nodarīto kaitējumu. Mūsu birojs palīdzēs Jums aizstāvēt savas tiesības.

 

Comments are closed.