Palīdzība civillietās

tiesvedība1

Zvērināta advokāta Artūra Zvejsalnieka birojs sniedz palīdzību dažādās civiltiesiskās situācijās:

  • konsultācijas;
  • atzinumu sagatavošana par strīdu risināšanas iespējām;
  • līgumu un citu dokumentu sagatavošana;
  • prasības pieteikumu, apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošana;
  • pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās;
  • parādu piedziņa tiesas un ārpustiesas ceļā;
  • pārstāvība un konsultācijas ģimenes un laulības lietās;
  • uzņēmumu reģistrācija un darbība;
  • šķīrējtiesa.

Konsultācijas – mūsu speciālisti iepazīsies ar Jūsu individuālo gadījumu un ieteiks veidu kā risināt radušos situāciju.

Atzinumu sagatavošana par strīdu risināšanas iespējām – sagatavosim juridiski pamatotu atzinumu, kurā Jums tiks piedāvāti strīda vai citas situācijas risinājuma varianti, kā arī analizēts iespējamais iznākums veicot vai neveicot attiecīgas darbības. Mūsu atzinumi palīdzēs Jums pieņemt pareizo lēmumu.

Līgumu un citu dokumentu sagatavošana – jurista palīdzība, sagatavojot līgumu vai citu dokumentu, novērsīs iespējamās problēmas ar līguma vai cita darījuma izpildi. Profesionāli sagatavots dokuments ietaupīs Jūsu naudu un laiku domstarpību vai līguma nepildīšanas gadījumā.

Prasības pieteikumu, apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošana – profesionāli sagatavosim prasības pieteikumu, kā arī apelācijas un kasācijas sūdzības, panākot Jūsu jautājuma izskatīšanu tiesā.

Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās – tieši juristu darbība un profesionalitāte bieži vien izšķir civillietas iznākumu. Nezinot juridiskās nianses ir grūti panākt savu tiesību ievērošanu. Zvērinātu advokāta statuss nodrošina noteiktu kvalifikācijas standartu un zināšanas, kādas var nebūt un bieži vien nav citiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem.

Likums nosaka, ka civiltiesiskos strīdos izdevumi, kas tikuši samaksāti advokātam, tiek piedzīti no zaudējušās puses. Atcerieties: tiesa piedzīs no otras puses atlīdzību par juridiskiem pakalpojumiem tikai tad, ja palīdzību Jums būs sniedzis zvērināts advokāts, par citu juristu un tādu, kas par tiem uzdodas, palīdzību Jums būs jāmaksā pašiem.

Parādu piedziņa tiesas un ārpustiesas ceļā – mūsu birojs pēc iespējas cenšas panākt lietas risinājumu ārpus tiesas ceļā. Ja tas izrādīsies neiespējami, aizstāvēsim Jūsu intereses tiesā. Nododot parādu piedziņu profesionāļu rokās, Jūs ietaupīsiet laiku un naudu, kā arī nodrošināsiet labākā iespējamā rezultāta sasniegšanu.

Pārstāvība un konsultācijas ģimenes un laulības lietās – laulības un ģimenes lietas ir vienas no sarežģītākajām civillietām. Bez profesionāļu palīdzības Jums būs grūti panākt savu tiesību ievērošanu;

Uzņēmumu reģistrācija un darbība – palīdzēsim Jums uzsākt savu uzņēmējdarbību, kā arī sagatavosim un iesniegsim dokumentus izmaiņu reģistrācijai uzņēmumam. Ieteiksim labāko uzņēmējdarbības formu no nodokļu menedžmenta viedokļa;

Šķīrējtiesa – atšķirībā no valsts tiesām, kurās procesi var aizņemt pat vairākus gadus, šķīrējtiesa nodrošina lietas izskatīšanu un galējā lēmuma pieņemšanu viena līdz trīs mēnešu laikā. Mūsu sadarbības partneris ir “Hanzas šķīrējtiesa”.

 

Comments are closed.