Darba attiecības

darba tiesibas1

Darbiniekiem ar darba attiecībām saistītu jautājumu risināšanai piedāvājam:

  • konsultācijas darba attiecību jautājumos;
  • prasības pieteikumu par atjaunošanu darbā sagatavošana;
  • pārstāvība tiesā;
  • atlīdzības piedziņa par nodarīto kaitējumu.

Konsultācijas darba attiecību jautājumos – likums paredz darbiniekiem dažādas iespējas aizstāvēt savas tiesības. Attiecībās ar darba devēju. Bieži vien darba devējs nav informēts par saviem pienākumiem attiecībās ar padoto, bet tas nevar būt par iemeslu Jūsu tiesību ierobežošanai. Iepazīsimies ar Jūsu gadījumu un ieteiksim Jums turpmāko rīcību;

Prasības pieteikumu par atjaunošanu darbā sagatavošana – profesionāli sagatavosim prasības pieteikumu par atjaunošanu darbā vai citos Jūsu tiesību aizskārumu gadījumos, panākot lietas izskatīšanu tiesā vai kompensāciju no darba devēja;

Pārstāvība tiesā – pārstāvēsim Jūsu intereses tiesā, lai panāktu pilnvērtīgu Jūsu tiesību ievērošanu;

Atlīdzības piedziņa par nodarīto kaitējumu – panāksim, lai Jūs saņemtu Jums likumīgi pienākošos atlīdzību (neizmaksāto darba algu, nodarītos zaudējumus u.tml.) gadījumos, kad darba devējs pārkāpis Jūsu tiesības.

 

Comments are closed.