Administratīvās tiesības

Tenis-02

Ikvienu no mums kādreiz piemeklē situācijas, kad neizbēgami jāsaskaras ar valsts, pašvaldības vai citām iestādēm, kas gribot vai negribot nozīmē kontaktēšanos ar ierēdniecību. Jūs būsiet pārsteigti par to, cik laipni var būt ierēdņi, un cik rezultatīvi raisās sarunas, ja palīdzību šo attiecību veidošanā Jums sniedz profesionāls advokāts.

Jūsu attiecībās ar valsts iestādēm piedāvājam:

  • konsultācijas un informāciju par iespējām aizstāvēt savas tiesības;
  • pārsūdzības sagatavošanu;
  • pārstāvību valsts iestādēs un tiesā;
  • atlīdzības piedzīšanu no valsts iestādēm par to nelikumīgu darbību.

Konsultācijas un informācija par iespējām aizstāvēt savas tiesības – likums paredz Jums plašas iespējas pārsūdzēt un apstrīdēt administratīvos sodus un citus valsts iestāžu lēmumus, kas skar Jūs vai Jūsu uzņēmējdarbību. Mēs iepazīsimies ar Jūsu gadījumu un ieteiksim labāko veidu kā rīkoties.

Pārsūdzības sagatavošana – profesionāli sagatavosim iesniegumu augstākai iestādei vai sūdzību tiesai, lai apstrīdētu administratīvo sodu vai citu valsts iestādes lēmumu, panākot lietas atkārtotu izskatīšanu;

Pārstāvība valsts iestādēs un tiesā – pārsūdzot administratīvo sodu un aizstāvot savas intereses valsts iestādēs un tiesā, likums Jums paredz tiesības izmantot juridisko palīdzību. Profesionāla palīdzība dos Jums iespēju sevi aizstāvēt pilnvērtīgi.

Atlīdzības piedzīšana no valsts iestādēm par to nelikumīgu darbību – ja valsts iestādes rīcība pret Jums bijusi nelikumīga vai nepamatota, Jums ir tiesības saņemt taisnīgu atlīdzību par valsts iestādes nodarīto kaitējumu. Mūsu speciālisti palīdzēs Jums realizēt šīs tiesības.

 

Comments are closed.