2013.gadā Eiropas Cilvēktiesību tiesa pasludinājusi vien desmit spriedumus lietās pret Latviju, no kuriem trīs attiecināmi uz zvērināta advokāta A.Zvejsalnieka biroja klientiem, kurus tiesā pārstāvējis Artūrs Zvejsalnieks. Šajās lietās Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzinusi, ka Latvijas valsts pārkāpusi iesniedzēju cilvēktiesības un kopumā no Latvijas valsts par labu iesniedzējiem piedzinusi kompensāciju EUR 30 000 apmērā.

Lietā Mihailovs pret Latviju Tiesa vienbalsīgi atzina Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 5.panta 1.punkta (tiesības uz brīvību un drošību) un 5.panta 4.punkta (brīvības ierobežošanas likumības kontrole) pārkāpumu saistībā ar iesniedzēja piespiedu turēšanu Valsts sociālās aprūpes centrā “Īle” laikā no 2002.gada 30.janvāra līdz 2010.gada 01.aprīlim. Tiesa iesniedzēja prasību par morālā kaitējuma atlīdzību apmierināja daļēji, piešķirto kompensāciju EUR 15 000 apmērā.

Lietā Sorokins un Sorokina pret Latviju Tiesa vienbalsīgi atzina Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 3.panta (spīdzināšanas, necilvēcīgas un cilvēka cieņu pazemojošas izturēšanās aizliegums, pienākums veikt efektīvu iespējamo spīdzināšanas gadījumu izmeklēšanu) procesuālā aspekta pārkāpumu, jo prokuratūras iestādes nebija pienācīgi reaģējušas uz iesniedzēja sūdzībām par policijas darbinieku vardarbību aizturēšanas un nopratināšanas laikā. Tiesa iesniedzēja prasību par morālā kaitējuma atlīdzību apmierināja daļēji, piešķirot kompensāciju EUR 5000 apmērā.

Lietā Raudevs pret Latviju Tiesa atzina par pamatotām iesniedzēja sūdzības par nelikumīgu ievietošanu psihiatriskajā slimnīcā uz Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas lēmumu pamata, tiesības uz lēmuma par brīvības ierobežošanu efektīvu kontroli tiesā trūkumu un nespēju saņemt kompensāciju par nepamatotas brīvības atņemšanas rezultātā nodarīto kaitējumu (Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 5.pants). Tiesa iesniedzēja prasību par morālā kaitējuma atlīdzību apmierināja daļēji, piešķirto kompensāciju EUR 10 000 apmērā.

Comments are closed.