Tā dēvētajā brāļu Hristoforidi kukuļņemšanas lietā Zemgales apgabaltiesa samazinājusi pirmās instances piespriesto sodu bijušajam policistam Denisam Hristoforidi, attaisnojusi lietā apsūdzēto policistu Ati Celmu, kā arī atstājusi spēkā sprieduma daļu par bijušā policista Pāvela Hristoforidi attaisnošanu, informēja Zemgales apgabaltiesas konsultante Baiba Gaurilka.

Zemgales apgabaltiesa atcēlusi Jelgavas tiesas 14.februāra spriedumu daļā par Ata Celma notiesāšanu, atzīstot viņu par lietā attaisnotu. Tiesā arī par vienu gadu samazināja pirmās instances piespriesto cietumsodu Denisam Hristoforidi – viņam piespriesta brīvības atņemšana uz trim gadiem un deviņiem mēnešiem, konfiscējot mantu.

Jelgavas tiesas spriedums daļā par Denisa brāļa Pāvela Hristoforidi attaisnošanu atstāts negrozīts, tāpat tiesa negrozīja spriedumu daļā par Raita Pastora notiesāšanu.

Celma advokāts Artūrs Zvejsalnieks stāstīja, ka līdz ar tiesas lēmumu Celms apcietinājumā nepamatoti pavadījis piecus mēnešus. Šis spriedums gan nav galīgs.

Zvejsalnieks stāstīja, ka policists tika apsūdzēts par to, ka viņš 2009.gada martā, būdams dežurants policijas iecirknī, kopā ar apsūdzēto Denisu Hristoforidi it kā pieņēmis 150 latu kukuli no personas, kurai bija jāizcieš administratīvais arests. «Apsūdzība tika celta, neskatoties uz to, ka Valsts policijas dienesta pārbaudē policista darbības tika atzītas par pareizām un likumīgām,» sūrojās advokāts.

Izmeklēšana divu gadu garumā

Izmeklēšana šajā lietā ilga vairāk nekā divus gadus, tāpat gandrīz gadu vilkās tiesas process. Pēc Zvejsalnieka domām, vienīgais pierādījums vēlāk attaisnotā policista vainai bija cietušā izmeklēšanas laikā sniegtās liecības, kuras pats cietušais tiesā neuzturēja. «Neskatoties uz to, prokuratūra uzskatīja par nepieciešamu pratināt tiesā lieciniekus, kuri no paša cietušā un viņa paziņām dzirdējuši par notikumu. Šādas liecības veidoja pierādījumu bāzi pirmās instances tiesā,» teica Zvejsalnieks.

Viņš kritizēja iepriekšējo spriedumu, ar kuru Jelgavas tiesa 14.februārī policistu atzina par vainīgu un notiesāja uz trim gadiem un sešiem mēnešiem brīvības atņemšanas. Pēc saīsinātā sprieduma nolasīšanas policists tika apcietināts tiesas zālē. Advokāts uzsvēra, ka, apcietinot cilvēku, tiesa ignorēja, ka viņš ir agrāk nesodīts, ar priekšzīmīgu dienesta gaitu, turpina studijas un mājās viņam ir gadu vecs bērns. Tāpat Jelgavas tiesa uzskatīja par nepieciešamu konfiscēt policista īpašumu – lietotu automašīnu un dzīvokli – vienīgo ģimenes mājvietu.

Advokāts sūrojās, ka gandrīz divi mēneši Jelgavas tiesai bija nepieciešami pilna sprieduma sagatavošanai, un šajā laikā policists atradās apcietinājumā. Tikmēr viņa ģimene praktiski palikusi bez uzturlīdzekļiem. Tāpat pēc apelācijas sūdzības iesniegšanas gandrīz divus mēnešus Jelgavas tiesa neesot nosūtījusi lietu izskatīšanai apelācijas instancē, jo spriedums tika tulkots, lai gan arī otrs apsūdzētais jau bija iesniedzis apelāciju latviešu valodā.

Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu kolēģijai vajadzēja tikai vienu tiesas sēdi un vienu dienu, lai pilnībā attaisnotu apsūdzēto policistu un atbrīvotu viņu no apcietinājuma, uzsvēra Zvejsalnieks. Advokāts uzskata, ka «šis gadījums kārtējo reizi pierāda mūsu tiesu sistēmas dziļās problēmas».

«Līdzīgi kā daudzās citās lietās izmeklēšana, neskatoties uz tās ilgo laiku, tā arī nespēja savākt vērā ņemamus pierādījumus. Tomēr pierādījumu trūkums netraucēja prokuratūrai celt apsūdzību un novest lietu līdz tiesai. Arī tiesas process ievilkās. Pie tam jāatzīmē, ka apsūdzētie un viņu aizstāvji nekavēja tiesas sēdes. Tiesa ievilkās galvenokārt lielā prokuratūras aicināto liecinieku skaita dēļ, kuri gan lielākoties sniedza vispārējas ziņas, kas visai maz attiecās uz lietu,» tiesu sistēmu kritizēja Zvejsalnieks, «domāju, ka atbildīgajām amatpersonām būtu laiks pievērsties patiesajām tiesu sistēmas problēmām – nesakārtotajiem likumiem, nekvalitatīvai lietu izmeklēšanai un vēlmei rīkot paraugprāvas.»

Pasludināts tikai saīsinātais spriedums

Vakar tiesa pasludināja saīsināto spriedumu, pilns nolēmums būs pieejams 2.augustā, kad to likumā noteiktajā termiņā būs iespējams pārsūdzēt.

Tiesa šo lietu skatīja slēgtā sēdē

Tā dēvētajā brāļu Hristoforidi kukuļņemšanas lietā Zemgales apgabaltiesa samazinājusi pirmās instances piespriesto sodu bijušajam policistam Denisam Hristoforidi, attaisnojusi lietā apsūdzēto policistu Ati Celmu, kā arī atstājusi spēkā sprieduma daļu par bijušā policista Pāvela Hristoforidi attaisnošanu, informēja Zemgales apgabaltiesas konsultante Baiba Gaurilka.

 Zemgales apgabaltiesa atcēlusi Jelgavas tiesas 14.februāra spriedumu daļā par Ata Celma notiesāšanu, atzīstot viņu par lietā attaisnotu. Tiesā arī par vienu gadu samazināja pirmās instances piespriesto cietumsodu Denisam Hristoforidi – viņam piespriesta brīvības atņemšana uz trim gadiem un deviņiem mēnešiem, konfiscējot mantu.

Jelgavas tiesas spriedums daļā par Denisa brāļa Pāvela Hristoforidi attaisnošanu atstāts negrozīts, tāpat tiesa negrozīja spriedumu daļā par Raita Pastora notiesāšanu.

Celma advokāts Artūrs Zvejsalnieks stāstīja, ka līdz ar tiesas lēmumu Celms apcietinājumā nepamatoti pavadījis piecus mēnešus. Šis spriedums gan nav galīgs.

Zvejsalnieks stāstīja, ka policists tika apsūdzēts par to, ka viņš 2009.gada martā, būdams dežurants policijas iecirknī, kopā ar apsūdzēto Denisu Hristoforidi it kā pieņēmis 150 latu kukuli no personas, kurai bija jāizcieš administratīvais arests. «Apsūdzība tika celta, neskatoties uz to, ka Valsts policijas dienesta pārbaudē policista darbības tika atzītas par pareizām un likumīgām,» sūrojās advokāts.

Izmeklēšana divu gadu garumā

Izmeklēšana šajā lietā ilga vairāk nekā divus gadus, tāpat gandrīz gadu vilkās tiesas process. Pēc Zvejsalnieka domām, vienīgais pierādījums vēlāk attaisnotā policista vainai bija cietušā izmeklēšanas laikā sniegtās liecības, kuras pats cietušais tiesā neuzturēja. «Neskatoties uz to, prokuratūra uzskatīja par nepieciešamu pratināt tiesā lieciniekus, kuri no paša cietušā un viņa paziņām dzirdējuši par notikumu. Šādas liecības veidoja pierādījumu bāzi pirmās instances tiesā,» teica Zvejsalnieks.

Viņš kritizēja iepriekšējo spriedumu, ar kuru Jelgavas tiesa 14.februārī policistu atzina par vainīgu un notiesāja uz trim gadiem un sešiem mēnešiem brīvības atņemšanas. Pēc saīsinātā sprieduma nolasīšanas policists tika apcietināts tiesas zālē. Advokāts uzsvēra, ka, apcietinot cilvēku, tiesa ignorēja, ka viņš ir agrāk nesodīts, ar priekšzīmīgu dienesta gaitu, turpina studijas un mājās viņam ir gadu vecs bērns. Tāpat Jelgavas tiesa uzskatīja par nepieciešamu konfiscēt policista īpašumu – lietotu automašīnu un dzīvokli – vienīgo ģimenes mājvietu.

Advokāts sūrojās, ka gandrīz divi mēneši Jelgavas tiesai bija nepieciešami pilna sprieduma sagatavošanai, un šajā laikā policists atradās apcietinājumā. Tikmēr viņa ģimene praktiski palikusi bez uzturlīdzekļiem. Tāpat pēc apelācijas sūdzības iesniegšanas gandrīz divus mēnešus Jelgavas tiesa neesot nosūtījusi lietu izskatīšanai apelācijas instancē, jo spriedums tika tulkots, lai gan arī otrs apsūdzētais jau bija iesniedzis apelāciju latviešu valodā.

Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu kolēģijai vajadzēja tikai vienu tiesas sēdi un vienu dienu, lai pilnībā attaisnotu apsūdzēto policistu un atbrīvotu viņu no apcietinājuma, uzsvēra Zvejsalnieks. Advokāts uzskata, ka «šis gadījums kārtējo reizi pierāda mūsu tiesu sistēmas dziļās problēmas».

«Līdzīgi kā daudzās citās lietās izmeklēšana, neskatoties uz tās ilgo laiku, tā arī nespēja savākt vērā ņemamus pierādījumus. Tomēr pierādījumu trūkums netraucēja prokuratūrai celt apsūdzību un novest lietu līdz tiesai. Arī tiesas process ievilkās. Pie tam jāatzīmē, ka apsūdzētie un viņu aizstāvji nekavēja tiesas sēdes. Tiesa ievilkās galvenokārt lielā prokuratūras aicināto liecinieku skaita dēļ, kuri gan lielākoties sniedza vispārējas ziņas, kas visai maz attiecās uz lietu,» tiesu sistēmu kritizēja Zvejsalnieks, «domāju, ka atbildīgajām amatpersonām būtu laiks pievērsties patiesajām tiesu sistēmas problēmām – nesakārtotajiem likumiem, nekvalitatīvai lietu izmeklēšanai un vēlmei rīkot paraugprāvas.»

Pasludināts tikai saīsinātais spriedums

Vakar tiesa pasludināja saīsināto spriedumu, pilns nolēmums būs pieejams 2.augustā, kad to likumā noteiktajā termiņā būs iespējams pārsūdzēt.

Kā ziņots, kriminālprocess tika sākts pēc tam, kad 2009.gada 23.augustā D.Hristoforidi tika pieķerts 100 eiro (70 latu) kukuļa prasīšanā no kādas autovadītājas. Zemgales tiesas apgabala prokuratūras prokurors Pāvels Sondors vēlāk norādīja, ka lietā ir divas epizodes un, viņa skatījumā, ir savākts pietiekams pierādījumu daudzums, lai apsūdzētos varētu atzīt par vainīgiem. Visi četri apsūdzētie savu vainu ar kukuļņemšanu saistītajos noziegumos noliedza.

14.februārī Jelgavas tiesa trim apsūdzētajiem piesprieda cietumsodu, bet P.Hristoforidi attaisnoja. Tiesa D.Hristoforidi atzina par vainīgu kukuļņemšanā un sodīja viņu ar brīvības atņemšanu uz četriem gadiem, konfiscējot mantu. Vienā epizodē D.Hristoforidi tika attaisnots apsūdzības daļā par kukuļa pieprasīšanu.

Arī Celmu tiesa atzina par vainīgu kukuļa pieprasīšanā un sodīja ar brīvības atņemšanu uz trim gadiem un sešiem mēnešiem, konfiscējot mantu. Līdzīgā apsūdzībā Pastoru tiesa nolēma atzīt par vainīgu un sodīt arī viņu ar brīvības atņemšanu uz trim gadiem un sešiem mēnešiem. Vienā no vairākām epizodēm Pastoru tiesa nolēma attaisnot.

Savukārt P.Hristoforidi tiesa nolēma atzīt par nevainīgu un attaisnot, paredzot atcelt arī šajā lietā piemēroto drošības līdzekli.

Zemgales tiesas apgabala prokuratūra šajā lietā iesniedza protestu sprieduma daļā par attaisnoto personu P.Hristoforidi. Spriedumu apstrīdēja arī Pastors un viņa aizstāvis Gints Baraka, Celms un viņa aizstāvis Artūrs Zvejsalnieks, kā arī D.Hristoforidi.

Kā ziņots, brāļi Pāvels un Deniss Hristoforidi apsūdzēti arī par bruņotu laupīšanas uzbrukumu spēļu zālei «Fēnikss» Jēkabpilī 2011.gada janvārī.

Raksts publicēts: www.tvnet.lv, Pieejams: http://www.tvnet.lv/zinas/kriminalzinas/429820-bralu_hristoforidi_lieta_attaisno_vel_vienu_apsudzeto

Comments are closed.